demens

Undersøgelse: Danskerne mangler viden om demens

Kun hver anden dansker ved, at demens skyldes sygdom i hjernen, og ikke er en naturlig del af alderdommen

Danskerne er ikke særligt godt oplyst om demens, viser tal fra Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Kun halvdelen af befolkningen ved, at demens skyldes uhelbredelig sygdom i hjernen, og ikke er en naturlig del af alderdommen.

Tal fra samme undersøgelse viser, at kun én ud af ti danskere ved, at demens er den fjerde hyppigste dødsårsag herhjemme.

Ca. 90.000 danskere lever med en demenssygdom og omkring 2.000.000 millioner danskere er i berøring med demens enten som pårørende, bekendt, arbejde eller via uddannelse. Det er tal, der forventes at stige de kommende år i takt med, at der bliver flere ældre i samfundet.   

Demens skyldes sygdom ikke alderdom

Den manglende viden om demens, kan være med til at skabe tabu om sygdommen, hvor flere kæmper med sygdomserkendelse og omgivelserne har måske berøringsangst, mener Lone Harlev, som er sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.

”Mange forbinder demens med alderdom. Derfor oplever flere yngre med demens at blive misforstået. Folk tænker slet ikke, at de kan have demens. Omverdenen tror måske, de er berusede, men det, der er på spil, er, at hjernen driller og forvirrer, og så kan man godt have brug for en hjælpende hånd. Det er ikke let at stå frem og sige, at man har demens, når man er yngre,” siger Lone Harlev.

demens

Det nationale demenssymbol

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark står også bag det nationale demenssymbol, Håndsrækningen, der er udviklet til, at mennesker med demens, der færdes i det offentlige rum, lettere kan få hjælp. Med symbolet bliver det muligt at vise omverdenen, at man har demens. Som borger kan man hjælpe et menneske med demens ved at følge de tre handleråd: Tag kontakt, tal tydeligt, vær tålmodig.

Demensugen

Symbolet blev lanceret i uge 19 i 2021. Uge 19 er den årlige demensuge, hvor der hvert år bliver sat fokus på demens med forskellige aktiviteter over hele landet. I 2022 stod Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark i spidsen for at udbrede kendskabet til det nationale demenssymbol i detailbranchen. Her blev der hængt plakater med demenssymbolet og information om demens op i mere end 6000 af landets fysiske forretninger. 84 af landets 98 kommuner deltog med en aktivitet i demensugen.

I 2023 er overskriften for Demensugen ’Trygt fra A-B’. Mange mennesker med demens oplever nemlig at blive isoleret i eget hjem, da det kan være udfordrende og uoverskueligt at komme ud ad døren. Det skal der gøres noget ved. Derfor bliver der i Demensugen i 2023 sat fokus på bedre hjælp til mennesker med demens i den offentlige transport og generelt i det offentlige rum.

Demenssymbolet fås gratis i alle landets kommuner og på en række udrednings- og hukommelsesklinikker.
Du kan læse mere om symbolet her: https://demensvenligtdanmark.dk/en-haandsraekning/

Du kan læse hele undersøgelsen her: Danskernes viden om demens

ann2021ii
leads webly
bahne
Handel lokalt - både i by og webshop
Artikler og Nyheder